STYREMØTE.

Det er styremøte på klubbhuset fra 18:00 – 20:30.