RIK rundering

Som et unntak fra vanlige treningstider har RIK gruppen fått tildelt å trene rundering
Onsdag 3.April kl 16:00 – 18:00.

Vis hensyn til Agility gruppen som kommer kl 18:00!