ÅRSMØTE RAHK 2024

Velkommen til årsmøte til RAHK.
Onsdag 20.Mars, kl 18:00.
Sted: Jernbanegata 2, 1890 Rakkestad.

SVARFRIST 13.MARS.2024