Årsmøte 2021

Rakkestad hundeklubb vil med dette bekjentgjøre at dato for årsmøte er satt til tirsdag 23.3.2021 kl. 18.30 på Monserud.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

TIDSFRISTER:

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2.3.2021. Dette kan sendes til: terjesen68@gmail.com eller Rakkestad Hundeklubb, Saker til årsmøte 2021, Postboks 77, 1891 Rakkestad

Forslag til kandidater til styret må være valgkomitéen i hende senest 17.2.2021

Dette kan sendes til: annborg@frisurf.no eller Anette Borge Olsen, Hermongata7, 1792 Tistedal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *