Valpekurs

KURSET ER FULLTEGNET, MEN MULIG Å MELDE SEG PÅ FOR Å STÅ PÅ VENTELISTE

Tid:                     Mandager og onsdager fra 18.00 – 19.30
12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 26/9, 28/9

Kursplass:        Monserud, Rakkestad hundeklubb
Oppstart:         Infomøte onsdag 07.september 2022 kl 18 – ca. 19.30              

Dette valpekurset kan taes fra valpen er fullvaksinert til ca. 8 mnd.
Kursopplegget er en blanding av teori, demonstrasjon og praksis.
Deltakerne gis treningsverktøy slik at de etter kurset skal kunne foreta innlæring av enkle momenter som innkalling og å gå pent i bånd. Det vil  bli lagt vekt på kontakt med valpen, miljøtrening, ro-trening, lek og belønning, selvkontroll og grensesetting.

Instruktør: Linda Bolstad
Hun startet med hund i 2008 med hovedvekt på brukstrening og i 2013 fikk hun sin første belgiske fårehund,  Tervueren. Etter det har den belgiske fårehunden vært hennes hjerte nærmest og hun driver  oppdrett av rasens 2 langhårede varianter.

I løpet av de 13 årene med hund har hun utvidet med flere grener og i dag trener hun aktivt innen lydighet, rally-LP og bruks, men driver også med show, RIK og gjeting.

Hun er NKK Trinn 1 instruktør og ser på muligheten til å ta trinn 2 innen bruks eller LP senere.

Max 8 valper på dette kurset.
Min 6 valper (kurset vil bli avlyst ved for få påmeldte)

Rakkestad hundeklubb  gir mulighet for at flere i familien kan delta sammen med fører på valpekurset. Navn og alder på disse må angis under merknader i påmeldingen eventuelt i egen mail til kursrahk@gmail.com.

Ved spørsmål angående kurset kan den samme e-postadressen brukes.

Påmelding er økonomisk bindende.
Kursavgiften refunderes ved gyldig veterinærattest/legeattest og dersom  Rakkestad hundeklubb må avlyse.   

Kurset betales til kontonummer 1050.19.16698 og merkes med kursets navn samt deltagers navn

Påmeldingsfrist:          24.august

Betalingsfrist:               Fortløpende etter påmelding og senest 1 uke før kursstart

Pris:                                 Kr 1300 for medlemmer i RAHK og  Kr  1700 for andre