STYREMØTE

Det er styremøte på klubbhuset fra 16:00 – 18:30.