KUNNGJØRING ÅRSMØTE 2023 siste frist for saker

Rakkestad hundeklubb vil med dette bekjentgjøre at dato for årsmøte er satt til torsdag 30.3.2023 kl. 18.00 på Monserud.
Alle medlemmer er hjertlig velkomne!
TIDSFRISTER:
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 7.3.2023. Dette kan sendes til: annemm1964@yahoo.no
Forslag til kandidater til styret må være valgkomitéen i hende senest 23.2.2023.
Dette kan sendes til: mikk-bitta@outlook.com