ÅRSMØTE 2022

ÅRSMØTE 2022

Rakkestad hundeklubb vil med dette bekjentgjøre at dato for årsmøte er satt til torsdag 24.3.2022 kl. 18.30 på Monserud.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

TIDSFRISTER:

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 3.3.2022. Dette kan sendes til: annemm1964@yahoo.no

eller

Rakkestad Hundeklubb, Saker til årsmøte 2022, Postboks 77, 1891 Rakkestad

 

Forslag til kandidater til styret må være valgkomitéen i hende senest 18.2.2022.

Dette kan sendes til: annborg@frisurf.no eller  Anette Borge Olsen, Hermongata7, 1792 Tistedal