Aktivitetshelg

Plassen er opptatt til aktivitetshelg for klubbens medlemmer.
Mer info vil komme…