AGILITY – trening

Halve banen fra grusbane mot klubbhus er steng til Agility-trening kl 11:00 – 15:00.
Ved spørsmål kontakt Leder Bettina Myrèn på 93811685.