HELGEKURS BLODSPOR NYBEGYNNER.

¤ Kursplass: Monserud, Rakkestad Hundeklubb.
¤ Lørdag 1. og Søndag 2.Juni.
¤ Kl.10.00-16.00.

Max 8 ekvipasjer

¤ Kursinformasjon:
På dette kurset vil du få en innføring i å gå blodspor. Det vil si hvordan man trener hunden til å følge et spor med bloddråper som er lagt ut på bakken.
Dette er en meget fin aktivitet hvor hunden får brukt sin genuine luktesans,og hundefører vil få en innføring i hvordan «lese» hundens måte å jobbe på. Dette er også en flott aktivitet selv når det er båndtvang!
Kurset tar for seg hvordan du legger blodspor og trener under ulike forhold med hensyn til terreng, vær og vind.
Du vil også få informasjon om hvordan du kan trene hunden til å bli godkjent ettersøkshund og hvilke krav det er for å stille på blodsporprøver.

På dette kurset vil det bli noe venting mellom ekvipasjene, så ta med noe å sitte på, mat og drikke.

¤ Utstyr: Sele til hunden, sporline ca. 5m (ikke langline) og en belønning til hunden enten i form av en leke eller go-biter.

¤ Instruktør:
Kåre Undrum har lang fartstid innenfor blodspor og ettersøk. Han utdannet seg som instruktør da det ble påbudt med ettersøkshund i jaktsammenheng i 1992, og er også dommer. Han har avholdt blodsporkurs hvert år siden, og synes fremdeles det er morsomt å dele av sin kunnskap til glede for nye ekvipasjer.
Camilla Rødland, Heidi Gundelsby og Yvonne Haglund vil bistå som hjelpeinstruktører.

¤ Påmelding:
Ved påmelding sendt følgende info til e-post til camillarodland1 @ hotmail.com

· Type kurs

· Deltagers navn

· Rase, alder og kjønn på hunden

Påmelding er økonomisk bindende, og kursavgiften refunderes kun ved gyldig veterinærattest/legeattest og dersom Rakkestad hundeklubb må avlyse.

¤ Kurset betales til kontonummer 1050.19.16698 med navn og kurs.
¤ Påmeldingsfrist: 10.05.2024.
¤ Betalingsfrist: Fortløpende etter påmelding og senest 1 uke før kursstart.
¤ Pris: Kr 1750 for medlemmer i RAHK Kr 2150 for andre.