HOME KURS UTSTILLING AGILITY RALLYLYDIGHET LYDIGHET MILJØTRENING
MILJØTRENING

Miljøtreninger vinteren 17/18


Torsdag, i hallen på Gjølstad gård fra 18-20, første gang 12.10.17.

 

Miljøtreningene har aktiviteter som passeringstrening, innkalling, sitt, enkle triks. Aktiviteten varierer fra gang til gang, og er en ulik blanding av styrt aktivitet og egentrening – da vi bytter på å holde disse treningene. Den som leder treningen er ikke instruktør, og forventes ikke å instruere. Alle som kommer på trening er ansvarlig for treningen av sin hund.

På miljøtreningen er du velkommen uansett nivå og ferdigheter, så lenge du kan kontrollere hunden din i bånd!


Vi oppfordrer alle til å la flexibåndet bli hjemme, laste lommene med svært smakfulle godbiter og ta med favorittleka til hunden din 12
Velkommen på miljøtrening!


Fritrening på Gjølstad, torsdager fra 17-18 og fra 20-22.

Med midler fra kommunen er hallen leid fra 17-22 på torsdager. Klubbens medlemmer er velkommen til å fritrene i hallen fra 17-18, og fra 20-22. Vi håper at de som benytter hallen til fritrening blir enige om fordeling av plass seg imellom. Ved stor pågang må styret gå inn og tildele tid til de enkelte gruppene. De som forlater hallen sist, må slukke og lukke etter seg!


Datoer for treningene, vinteren 17/18:
Før jul: Ukentlig fra og med 12.10 til og med 30.11.
Etter jul: Fra og med 11.01 til og med 22.3. OBS! Ingen trening i vinterferien, 22.2.

 

Takk til Rakkestad kommune for tilskudd så vi kan holde treninger i hall i vinter gratis for våre medlemmer!